Make your own free website on Tripod.com

 

 Senarai Buku Di PKG Kuala Krau

199 daripada 947 buah buku


Ke Muka surat seterusnya

Bil

Judul Buku

Pengarang

Penerbit
200 Geografi Rangga Rao / Siti Nuraini Pustaka Delta Sdn Bhd
201 Gerhana Semusim Osman Ayob Utusan Publications
202 Getting It All Together Pembroke Publisher Limited
203 Giosari Sains Pengurusan DBP DBP
204 Giosari Budaya Malaysia Seni Anyam DBP DBP
205 Giosari Budaya M'sia Corak Dan Motif DBP DBP
206 Giosari Budaya M'sia P'mainan Tradisional Gasing& Wau DBP
207 Giosari Teknologi Pendidikan DBP DBP
208 Grame To Keep Kids Moving Bob Aieden The Center For Applied
209 Gua Pulau Othman Putih Pustaka Maju Mestika
210 Hasil Bengkel Matematik Seminar Matematik PPD Temerloh/ Bera
211 Hasil Bengkel Matematik Seminar Matematik PPD Temerloh/ Bera
212 Helping Teachers Teach Philip M.Tuner Libraries Un Limited
213 Helping The Aggressive Child Alan Train
214 Hidupku Sejernih Embun Ummah El Edrus Percetakan Rina Sdn Bhd
215 Hitting The Mark Don Anker Pembroke Publisher Limited
216 Hoki Ahmad Wafi Goodmark Enterprise
217 Hooked On Java Arthur Ran Hofg Sami Shaio Addison-Weskey Publishing
218 How To Be Brilliant At Science Inves Colin Hugks Wimic Wode Briliant Publications
219 How To Draw Birds Soloff - Levy Watermill Press
220 How To Draw Cars & Trucks La Placa Watermill Press
221 How To Draw Zoo Animals Schreiber Viking Kestrol
222 How To Use The Book Laning Library
223 How To Write A school Development Plan Rick Rogers Heinemann
224 Hubungan Sesama Manusia C.North Cote Parkinson M.K Rus DBP
225 Hujan Asid Adam Taib, Asmet Azyze DBP
226 Hukuman Mandatori Bagi Pesalah Dadah Walujaningsih DBP
227 I80 9000 Quality System Assessement David Hoyle Butterworth Heineman
228 Idea- idea Hebat Tentang Pengurusan C.North Cote Parkinson M.K Rus DBP
229 Ideas For Enveronmental Education Kaith Muadoch Itp Nelson
230 Ilmu Dan Kecemerlangan Ismail Ibrahim&Md.Sani Rahman IKIM
231 Images Of Asia Old Mallaca Sarina Hayes Hout Oxford Ceninersidz Press
232 Imagine Jo.Anne Lake Pembroke Publisher Limited
233 Imbuhan dalam Bahasa Melayu Arbak Othman Fajar Bakti Sd. Bhd.
234 Implementing Training David G. Reay Kogan Page
235 Indograked Pagrams For Adoksenks Linda Hart ,Nancy & Fran Panbroke Publishers Limited
236 Interpersonal Skill Astrid French Pelanduk Publication
237 Intipati Pengurusan C.North Cote Parkinson M.K Rus DBP
238 Islam Budaya Kerja & Pembangunan U.Mustapha Mohd &Siti Fatimah IKIM
239 Islam Dan Akal AL-Sheikh Abd Hasim Mahmud DBP
240 Islam Dan Cabaran Era Baru Sy.Omar Sy.Agil &Salina Hj Zai IKIM
241 Islam Dan Kemajuan Masyarakat N.Mustapha & Md. Riduan Tee IKIM
242 Iso 9000 Certification [IQM] Subhash C.Puri. Standards Quahbi Manage
243 Istilah Agama Islam DBP
244 Istilah Biologi DBP DBP
245 Istilah Drama Teater DBP DBP
246 Istilah Kimia DBP DBP
247 Istilah Pendidikan DBP DBP
248 Istilah Perpustakaan DBP DBP
249 Istilah Psikologi DBP DBP
250 Istilah Sains KBSM Astrid French DBP
251 Isu -isu Semasa Sains Dan Teknologi 1996 P'satuan Ahli-Ahli Sains M'sia
252 Isu Semasa Sains Dan Teknologi 1995 P'satuan Ahli-Ahli Sains M'sia
253 Isu-isu Latihan Mengajar Abd Raof Dalip T.Subahan Mohd Fajar Bakti Sdn. Bhd
254 Isu-isu Latihan Mengajar Abd Raof Dalip T.Subahan Mohd Fajar Bakti Sdn. Bhd
255 Jalan Di Hadapan Bill Gates Utusan Publications Distribu
256 Jepun Nombor 1 Ezra F Vogel DBP
257 Jonathan Livingston Seagull [a Story] Richard Back The Macmillan Publishing
258 Jurnal Dewan Bahasa April 1993 Andre Martinet DBP
259 Jurnal Dewan Bahasa Julai 1994 Harun Aminurrashid DBP
260 Jurnal Dewan Bahasa Jun 1994 Amran Halim DBP
261 Jurnal Pendidikan Komuniti Inst.Aminuddin Baki
262 Jurnal Pendidikan Komuniti Inst.Aminuddin Baki
263 Jurnal Pengurusan Pendidikan KPM Inst.Aminuddin Baki
264 Jurnal P'gurusan P'didikan KPM Inst.Aminuddin Baki
265 Jurnal P'gurusan P'didikan KPM Inst.Aminuddin Baki
266 K.H Bersepadu Teras Pilihan Ekonomi R/ Tangga W.NG A.R Zarina Pustaka Delta Sdn Bhd
267 K.Lumpur The Formatif Year Khoo Kay Kim Berita Publishing
268 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu KBSM Mai Nor Hussain
269 Kaedah Pengajaran Sejarah Omardin Ashaari& Yunus Muhd Utusan Publications Distribu
270 Kamus Bahasa Baku Fajar Bakti Sd. Bhd.
271 Kamus Bergambar alam Semulajadi Colin dan Maira Maclein
272 Kamus Besar B. Melayu Utusan Hj. Zainal Abidin Safarulan Utusan Publications
273 Kamus Biologi Etomologi
274 Kamus Dewan DBP DBP
275 Kamus Dewan Edisi Baru Skh.Otham,Aishah Mahdi DBP
276 Kamus Dewi Bahasa DBP
277 Kamus Fizik Moden Zubaldi Abas DBP
278 Kamus Kata / Ungkapan Am DBP DBP
279 Kamus Komputer Dan Teknologi Maklumat Goh Ong Sing & Farid Ahmad Utusan Publications
280 Kamus Komputer Sekolah Menengah G.s Rao/ Ak Rao Ng Chee Aun Fajar Bakti Sdn Bhd
281 Kamus Pembaca Ais Hwnby dll Fajar Bakti Sdn Bhd.
282 Kamus Sains Petama Robin Karrod
283 Kamus Simpulan Bahasa Abdullah Hussain DBP
284 Kamus T'jemahan Inggeris -Melayu Ainon Mohd & Abdullah Hassan Utusan Publications Distribu
285 Kapal Terbang
286 Karenah Remaja Hari Ini Ann Wan Seng Fajar Bakti Sdn Bhd
287 Kata Bahasa Sukuan Utk P'b'daharaan Kata B.M'sia
288 Katalog Menkatalog Untuk Perpustakaan Sekolah Atma Singh Fajar Bakti
289 Katalog Rancangan Tv Pendidikan P'satuan Tek.Pen .M'sia
290 Kaunseling Dan Psikologi Menurut Islam Wan Hassan Dan Azmi Kadir DBP
291 Kaunseling Islam :P'bandingan antara amalan&teori Barat Kamal Abd . Manaf Utusan Publications Distribu
292 KBSM Dan Strategi P'gajaran Bahasa Kamarudin Hj. Husin Kum. Budiman Sdn. Bhd
293 KBSR Dan Model Eksploitasi Bahan Bahasa Kamaruddin Hj.Hussin Kum. Budiman Sdn. Bhd
294 Ke Arah M'wujudkan Masyarakat Penyayang KPM Pusat Sumber Pend.
295 Kearah Pengredan Kualiti Md Ridhuan Tee Abdullah IKIM
296 Kebuluran DI Afrika
297 Kecemerlangan Mendidik Kanak-kanak Md.Fadzilah Kamsah&Rahmat Utusan Publications
298 Kecemerlangan Mengurus C.North Cote Parkinson M.K Rus DBP
299 Kejayaan Kewangan Wallace D. Wrattle Albaz Publication
300 Kejuruteraan & Vokasional DBP 1993
301 Kelebihan Bulan Dan Hari Abd.Khairy Al- Latifi Darul Nu'man
302 Kelompok Kemahiran Thn [5] Unit Kurikulum Sek DBP
303 Kemas Komputer Hjh. Norisah Harun DBP
304 Kenegaraan Malaysia 2 Nasaruddin,Asnarulkhadi Abu Kump.Budiman Sdn.Bhd K.L
305 Kenyataan Dalam Pengurusan C.North Cote Parkinson M.K Rus DBP
306 Kepimpinan Dalam Pengurusan Razali Mat Zin Utusan Publications
307 Kepimpinan Dalam Pengurusan Razali Mat Zin Utusan Publication
308 Kepimpinan Dan K'berkesanan Sekolah Hussein Mahmood DBP
309 Kepintaran Daya Cipta Kemahiran Berfikir Ainon / Abdullah Fajar Bakti Sdn Bhd
310 Kepustakawanan Dalam Pelbagai Perspektif Shahrom Sulaiman &W.Abd Kadir Thinker Library
311 Kereta Lumba Ian Graham
312 Keris Mas A.Karim Hj Abdullah DBP
313 Keris Mas A. Rahim Abdullah DBP
314 Kertas Kerja Seminar Nasional ke-5 P'gurusan P'didikan PSPN Pahang
315 Kertas Model SPM KBSM Biologi Ton Ah Sim Pustaka Delta Sdn Bhd
316 Keselamatan Nuklear
317 Kesinambungan Topik Dlm Bahasa Melayu Wong Khee Seng DBP
318 Kesusasteraan DBP 1993
319 Kesusasteraan DBP 1993
320 KL Minarates of Old Vission of New Peter Choy
321 K'mahiran Hidup B'sepadu Teras/Pilihan K'mahiran Mani W.NG A.Rahman Pustaka Delta Sdn Bhd
322 K'n'garaan M'sia Sejarah Awal,K'm'dekaan&P'bentukan M'sia Nurazmi Kuntum Ling Wah Press Sdn Bhd
323 Koleksi Kertas Peperiksaan PMR 1993 Mahir Publications
324 Koleksi Kertas Peperiksaan PMR 1993 Kem. P'didikan Mahir Publications
325 Koleksi Terpilih Sasterawan Negara . Shahnon Ahmad DBP
326 Koleksi Terpilih Sasterawan Negara Usman Awang Usman Awang DBP
327 Komputer Dalam Pendidikan Zoraini Wati Abas Fajar Bakti Sdn. Bhd
328 Komputer Dalam Pendidikan Zoraini Wati Abas Fajar Bakti Sdn. Bhd
329 Komunikasi Saintifik Ismail Ahmad &Md Nordin Hasan DBP
330 Kongres M'jelang Abad 21 Islam Dan Wawasan 2020 Noraini Ahmad IKIM
331 Konsep Ibadat Menurut Islam Mustafar Hj Daud DBP
332 Konsep Kesalahan Bahasa Dlm B.Melayu Awang Sariyan DBP
333 Kontemporari Islam Khairul Ashar Idris IKIM
334 Kota-Kota Melayu Abd. Halim Nasin
335 Krisis DADAH TPP Mohd Reduan Aslie AMK Interasi Sdn Bhd
336 Kuiz Kenegaraan Peringkat Kebangsaan Jab.Penerangan M'sia Sinaran Bros Sdn Bhd
337 Kump. Cerpen Debu Merah SHAHNON AHMAD DBP
338 Kumpulan Cerpen 1946-1989 Keris Mas DBP
339 Kumpulan Cerpen 1946-89 Keris Mas DBP
340 Kumpulan Cerpen 1946-89 Keris Mas DBP
341 Kunci Kira-kira C.North Cote Parkinson M.K Rus DBP
342 Kurikulum & Pendidikan Guru Muhd Hamid&Ahmed Nabi Balock DBP
343 Kurikulum Baru Sek Rendah KPM KPM
344 Kurikulum Baru Sek. Rendah 'Tahap 1' Mok Soon Sang& Lee Shok Mee Longman Malaysia
345 Kurikulum Baru Sekolah Rendah Tahap 1 Mok Soon Seng'
346 Kurikulum Pendidikan Malaysia Mohd. Salleh Lebar Berita Publishing
347 Kursus Berfikiran Tinggi Ainon / Abdullah Utusan Publications Distribu
348 Ladang Keringat Dan Cinta Zailani Taslim Utusan Publications
349 Lagu-lagu Patriotik 1992 Kem.Pen.M'sia J.P.N
350 Lagu-lagu Patriotik 1992 KPM Jab.P'rangan M'sia
351 Lagu-Lagu Patriotik 1992 Kem. Pen M'sia J.P.N
352 Lagu-lagu Patriotik 1992 Edisi Ke-8 Kem.P'n'rangan JPP
353 Laporan Tahunan 1990 BTP BTP
354 Laporan Tahunan 1990 BTP BTP
355 Laporan Tahunan 1990 BTP BTP
356 Lapuran J/Kuasa Kabinet M'kaji Dasar Pelajaran
357 Lapuran J/Kuasa M'kaji Penggunaan B. Malaysia Prof. Dato Awang Had Salleh .
358 Lapuran J/Kuasa M'kaji Taraf Pelajaran Persekolahan 2
359 Laras Bahasa Kamaruddin Hj.Hussin Utusan Publications
360 Laras Bahasa Kamaruddin Hj. Husin Utusan Publications Distribu
361 Latihan Fizikal Pendidikan Jasmani Sepaktakraw Fauzee H.A.
362 Latihan Fizikal Pendidikan Jasmani Bolajaring Fauzee H.A.
363 Learning is childsplay Jan Morrow Longman
364 Learning Together Kathlener R.Willing /Suzanne Pembroke Publisher Limited
365 Library Alive Gwen Gawith A & C Black
366 Linguistik Utk Bukan Ahli Linguistik Frank Parker DBP
367 Link Science The Nomaa Scientist Pembroke Publisher Limited
368 Listening, Speaking, Viewing And Doing Bill Moore Pembroke Publishers
369 Longman Skills : Widely Read Samuela Eckstut,Diana Lubels Longman Group Uk, Ltd
370 Longman Skilis: Perspective Andy Hopkins & Chris Tribble Longman Group Uk, Ltd
371 Longman Skills: Beneath The Surface Samuela Eckstut,Diana Lubels Longman Group Uk, Ltd
372 Longman Skills: First Impression Samuela Eckstut,Diana Lubels Longman Group Uk, Ltd
373 Longman Skills: Images Gaynor Ramsey Longman Group Uk, Ltd
374 Longman Skills: Outlines Andy Hopkins & Chris Tribble Longman Group Uk, Ltd
375 Longman Skills: Plenty To Say Gaynor Ramsey Longman Group Uk, Ltd
376 Longman Skills: Sounding Jan Bell Longman Group Uk, Ltd
377 Longman Skills: Tuning In Mary Spratt Longman Group Uk, Ltd
378 Longman Skills: Well Spoken Hillary Rees-Parnall Longman Group Uk, Ltd
379 Longman Skills: Word For Word Chris Tribble Longman Group Uk, Ltd
380 Lotus 123 Chua Chooi See Federal Publications
381 Mahathir Dan Akhbar Mohd Safar Hashim Utusan Publications
382 Make An Interactive Science Museum Robert Cardner Tab Books New York
383 Making Stories Irene N.Watts Pembroke Publisher Limited
384 Malaysia Melangkah Ke Hadapan DBP
385 Malaysia Songket Norwani M.Nawawi DBP
386 Managing Multimedia Elaine England. Andy King Addison - Wasley
387 Manifesto Budaya Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa Asraf Loh Print Sdn Bhd
388 Manusia dan Perniagaan C.North Cote Parkinson M.K Rus DBP
389 Manusia Dan Personaliti M'bentuk Insan Yg Sempurna Kamal Abd . Manaf Utusan Publications Distribu
390 Manusia Islam Jilid 1 Dr. Harun Din
391 Marking Success Neil Graham / Jenny George Pembroke Publisher Limited
392 Maruah Dan Pengorbanan Angkatan Angkatan Tentera
393 Masalah &P'yelesaian Dlm Kaunseling Islam Kamal Abd . Manaf Utusan Publications Distribu
394 Masyarakat Dan Nasionalisme Ibu Pejabat Umno
395 Matematik Kewangan Wee Kok Kiang DBP
396 Matematik KBSR Dan Strategi Pengajaran Mok Soon Sang Kump.Budiman Sdn.Bhd K.L
397 Mathematic Games John Deft Macmillan Education
398 Maths Puzzles John,David , Sonia Tibbatts
399 Maths Activities Caroline Matusiak

Ke Muka surat seterusnya