Make your own free website on Tripod.com
Maklumat Bekas Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Jenderak Selatan

 Bil

 Nama Bekas Guru Besar/Pengetua

 Dari

 Hingga

01 
 Alias Bin Wahab

1979

1982

02
Hitam Bin Haji Abdul Hamid

17.01.83

15.12.84

03
Mohd Ali Bin Sulaiman

01.01.85

03.01.90

04
Mohd Rais Bin Mohamed

01.05.90

16.05.94

05
Mohd Nor Bin Tan

16.05.94

31.03.95

04
Mat Saman Bin Abdul Rahman

01.04.95

02.03.98

07
Anuar Bin Abdul Rahim

16.03.98

Sekarang