Make your own free website on Tripod.com
Maklumat Bekas Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Kuala Kuala Krau

 Bil

 Nama Bekas Guru Besar/Pengetua

 Dari

 Hingga

01 
Ramli Bin Md Ali

1974

02
Amirullah Bin Buyong

03
Amirullah Bin Kassim

04
HAji Harun Bin Haji Abdul Majid

05
Mohamad Bin Jaafar

05
Abd Rahman Sabri Bin Abdul Hamid

15.05.1998

07
Mohd Salim Bin Rantau

16.05.1998

Sekarang