Make your own free website on Tripod.com

  SELAMAT DATANG
KE LAMAN WEB PUSAT KEGIATAN GURU KUALA KRAU
Puat Kegiatan Guru merupakan jalinan rancangan prasarana pendidikan yang memberi perkhidmatan kepada guru-guru setempat bagi hal-hal profesional yang mengutamakan perlaksanaan kurikulum berlandasakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Laman ini dibangunkan khas bagi mencapai hasrat tersebut dengan memuatkan segala perancangan, pengurusan, aktiviti dan kemudahan-kemudahan yang disediakan di Pusat Kegiatan Guru Kuala Krau. Adalah menjadi harapan dan tanggungjawab kami agar segala yang dipaparkan di sini dapat memberikan sedikit maklumat kepada bakal pelayar laman web ini.

Anda adalah pelawat laman ini yang ke:
Powered by counter.bloke.com
 

 Sila klik "MASUK" jika anda ingin teruskan
MASUK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.