Make your own free website on Tripod.com

 BIL

TARIKH

AKTIVITI

TEMPAT

PESERTA

01

09.01.97
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kali Pertama  PKG 20 orang

02

16.01.97
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Zon PKG 20 orang

03

21.01.97
Mesyuarat Jawatankuasa Tilawah Zon  PKG 18 orang

04

23.01.97
Taklimat Penyata Belum Beraudit PKG 20 orang

05

04.02.97
Taklimat PKKP Zon  PKG 20 orang

 06

19.02.97
Mesyuarat Penyelarasan Permainan Zon  PKG 12 orang

07

20.02.97
Mesyuarat Khas Program Bersama Datuk Pengarah PKG 18 0rang

08

22.02.97
Kursus Komputer Excel untuk Guru Besar Zon  PKG 18 orang
09

24.02.97
Mesyuarat Pengurus Pasukan Bola Jaring Zon PKG 18 orang
10

03.03.97
Mesyuarat Pengurus Pasukan Badminton Zon PKG 22 orang
11

04.03.97
Mesyuarat MSSD Zon PKG 12 orang
12

04.03.97
Mesyuarat Pengurus Pasukan Takraw Zon PKG 12 orang
13

08.03.97
Mesyuarat Pengurus Pasukan Bola Tampar Zon PKG 12 orang
14

10.04.97
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Zon ke2/97 PKG 20 orang
15

30.04.97
Mesyuarat Guru Panitia Bahasa Inggeris dan Sains PKG 25 orang
16

03.05.97
Seminar Gejala Sosial Di Kalangan Pelajar SMKK 120 orang
17

10.05.97
Khidmat Bantu PSS SK Pulau Pasir Mandi SKPPM 18 orang
18

12-16.05
Bengkel PABINSI Multimedia PKG Kuala Krau PKG  15 orang
19

17.05.97
Khidmat Bantu PSS SK Jenderak Selatan SKJS 28 orang
20

19.05.97
Bengkel Penyediaan Soalan Sains & Bahasa Inggeris PKG 28 orang
21

20.05.97
Mesyuarat Khas ke 2 Program Bersama Pengarah SKPD 21 orang
22

22.05.97
Kem Kecemerlangan Bahasa Inggeris UPSR 1997 PKG 120 orang
23

24.06.97
Mesyuarat Kursus Komuniti PKG 21 orang
24

25 & 26
Bengkel PABINSI Kali Ke 2 PKG 13 orang
25

27.06.97
Mesyuarat AJK Panitia Agama Islam Zon PKG 14 orang
26

05.07.97
Kursus Komuniti dan Program Bersama Pengarah SKPD 150 orang
27

08.07.97
Mesyuarat Khas Pemantauan PKKP PKG  16 orang
28

23.07.97
Bnegkel PABINSI Kali Ke 3 PKG 08 orang
29

24.07.97
Bengkel Kecemerlangan UPSR 1997 PKG 18 orang
30 10 -14.08 Bengkel PABINSI Kali Ke 4 PSPN 09 orang
31

14.08.97
Bengkel Penggubalan Soalan Sains Sekolah Menegah PKG 20 orang
32

23.08.97
Mesyuarat Jawatankuasa Pidato Diraja PKG  20 orang
33 28.08.97 Bengkel PABINSI Kali Ke 4 PKG 08 orang
34 25.09.97 Bengkel Peningkatan Bahasa Inggeris dan Sains PKG 40 orang
35 02.10.97 Mesyuarat Penutupan Kelas Kecemerlangan UPSR PKG 24 orang
 35