Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

PKG INFO
 Pusat Kegiatan Guru Kuala Krau mempunyai 17 buah sekolah ahli yang terdiri daripada 11 buah sekolah kebangsaan 2 buah sekolah Cina, 2 buah sekolah Tamil dan 2 buah sekolah menengah.

 SEKOLAH MENENGAH

 SEKOLAH KEBANGSAAN

 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA

 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL
 SMK Kuala Krau  SK Kuala Mai Baru  SJK Cina Kuala Krau  SJK Tamil Bee Yong
 SMK Kerdau  SK Gunung Senyum  SJK Cina Kerdau  SJK Tamil Sg. Tekal
   SK Batu Sawar    
   SK Pulau Pasir Mandi    
   SK Kuala Tekal    
   SK Jenderak    
   SK Jenderak Utara    
   SK Jenderak Selatan    
   SK Kuala Krau    
   SK Paya Luas    
   SK Penderas    

Menu