Make your own free website on Tripod.com
 

 Peta Kedudukan PKG Kuala Krau
Jarak Dari PKG Ke: 
Butang hijau menunjukkan Lokasi PKG Kuala Krau
  Pusat Sumber Pendidikan Negeri Pahang
  Jabatan Pendidikan Pahang
  Pejabat Pendidikan Daerah
  Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krau
  Sekolah Menengah Kebangsaan Kerdau
  Sekolah Kebangsaan Kuala Krau
  Sekolah Kebangsaan Paya Luas
  Sekolah Kebangsaan Penderas
  Sekolah Kebangsaan Kuala Mai Baru
  Sekolah Kebangsaan Gunung senyum
  Sekolah Kevbangsaan Batu Sawar
  Sekolah Kebangsaan Pulau Pasir Mandi
  Sekolah Kebangsaan Kuala Tekal
  Sekolah Kebangsaan Jenderak
  Sekolah Kebangsaan LKTP Jenderak Utara
  Sekolah Kebangsaan LKTP Jenderak Selatan
  Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kuala Krau
  Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kerdau
  Sekolah Jenmis Kebangsaan Tamil ladang Bee Yong
  Sekolah Jenis Kebangsaan ladang Sungai Tekal
  180 KM
  170 KM
  38 KM
  50 M
  15 KM
  0 KM
  6 KM
  12 KM
  7 KM
  75 KM
  65 KM
  15 KM
  12 KM
  10 KM
  8 KM
  12 KM
  01 KM
  17 KM
  20 KM
  10 KM