Make your own free website on Tripod.com
MAKLUMAT PENTADBIR
SEKOLAH KEBANGSAAN JENDERAK SELATAN

 MAKLUMAT GURU BESAR

 SEJARAH PERKHIDMATAN
 Nuar
Anuar Abdul Rahim
PPLD DGA 5
P1

 Nama Sekolah

Tarikh Berkhidmat

 Dari

 Hingga
 SK Durian Hijau, Jerantut

 04.01.78

 15.01.78
  SK Jengka 17, Jerantut   16.01.78   15.10.80
 SK Jengka 20, Jerantut   16.10.80   16.10.87
  SK Batu Sawar, Temerloh   17.10.87   18.03.95
  SK Pulau Pasir Mandi, Temerloh   19.03.87   18.03.98
  SK Jenderak Selatan, Temerloh   19.03.98

Sekarang
     

 MAKLUMAT GURU PENOLONG KANAN 1

 SEJARAH PERKHIDMATAN
 
Norjila Bt. Jalil
PPLD DGA 6
P2 T5

 Nama Sekolah

Tarikh Berkhidmat

 Dari

 Hingga
 SK Jenderak Selatan, Temerloh

01.06.90

Sekarang
     

 MAKLUMAT GURU HAL EHWAL MURID

 SEJARAH PERKHIDMATAN
 
Raja Rosiah Raja Ismail
PPLD DGA 6
P1 T2

 Nama Sekolah

Tarikh Berkhidmat

 Dari

 Hingga
  SK Jenderak Selatan, Temerloh

01.12.93

Sekarang
     

 MAKLUMAT GURU KOKURIKULUM

 SEJARAH PERKHIDMATAN
 
Zulkarnain Hussein
PPLD DGA 6
P1 T2

 Nama Sekolah

Tarikh Berkhidmat

 Dari

 Hingga
  SK Jenderak Selatan, Temerloh

01.07.96

Sekarang