Make your own free website on Tripod.com

 

 Senarai Buku Di PKG Kuala Krau

199 daripada 947 buah buku


 
Ke mukasurat seterusnya

Bil

Judul Buku

Pengarang

Penerbit
400 Melayu Baru / Bangsa Malaysia Rustam A. Sani Utusan Publications
401 Memahami Penyeledikan Pendidikan Deobold P.ren Dalen UPM
402 Membaca Satu Pengenalan Safiah Osman Berita Publishing Sdn. Bhd
403 Membaca Satu Pengenalan Safiah Osman Berita Publishing Sdn. Bhd
404 Membujur Lalu …Satu P'galaman Org Melayu Dlm P'urusan Md. Ali Hj. Hashim Utusan Publications
405 Memburu K'cemerlangan Di Institusi P'gajian Tinggi Suhaimi Abd.Talib Penerbit Anda
406 Mencari Sinar Kedamaian Ghazali Ngah Azia Pustaka Maju Mestika
407 Mendidik Anak Pintar Cerdas Dr.Hasan Hj Mohd Ali Akademi Keluarga Bahagia
408 Mendidik Anak Pintar Cerdas Dr Hasan Md. Ali Utusan Publications
409 Mengajar Tatabahasa Arbak Othman
410 Mengekalkan Daya Ingatan Noraini Ahmad Berita Publishing Sdn. Bhd
411 Mengenali Kimia Di Rumah Md.Shahru Bakari DBP
412 Mengusai Kemahiran KBSR Secara Praktik Alwi salim Fajar Bakti Sdn Bhd.
413 Menikmati Matematik Chang Tze Hin DBP
414 Menjual Secara Berkesan Walter E. Viera DBP
415 Menuju Kejayaan PMR B.M'sia Imram Abd Halim Pustaka Delta Sdn Bhd
416 M'gajar Kanak-kanak B'fikir Panduan Guru Bahan Latihan Ainon / Abdullah Utusan Publications Distribu
417 M'genali Dan M'gguna Powerpoint 4 For Windows Chua Chooi See Fajar Bakti
418 Microsoft Office Excel Wong King Sieng Mahraj Book Distributors
419 Microsoft Office Win.95 A Konemann The Benjamin Pub.Group
420 Microsoft Power Point 7 Fox. Metzelaw Camming Publishing Com. Inc
421 Modul Garis Panduan P'ningkatan Prestasi B.M UPSR PSPN Percetakan Letra Kuantan
422 Modul Garis Panduan P'ningkatan Prestasi B.M UPSR PSPN Percetakan Letra Kuantan
423 Modul Garis Panduan P'ningkatan P'tasi B.M P'nulisan Upsr Percetakan Letra
424 Modul Kajian Tindakan Bah. Perancangan P'yelidikan Bah. Perancangan
425 Modul P'belajaran K'diri Matematik 1 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
426 Modul P'belajaran K'diri Matematik 11 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
427 Modul P'belajaran K'diri Matematik 111 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
428 Modul P'belajaran K'diri Matematik Modul 1 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
429 Modul P'belajaran K'diri Matematik Modul 10 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
430 Modul P'belajaran K'diri Matematik Modul 11 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
431 Modul P'belajaran K'diri Matematik Modul 12 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
432 Modul P'belajaran K'diri Matematik Modul 13 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
433 Modul P'belajaran K'diri Matematik Modul 14 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
434 Modul P'belajaran K'diri Matematik Modul 2 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
435 Modul P'belajaran K'diri Matematik Modul 5 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
436 Modul P'belajaran Kdiri Matematik Modul 6 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
437 Modul P'belajaran K'diri Matematik Modul 8 Bhg.P'rancangan&P'yelidi
438 Modul P'belajaran Kendiri Mate. Tahap 1 Panduan Guru Kem. P'didikan M'sia
439 Modul P'belajaran Kendiri Matematik Tahap 1-14 Buah Kem. P'didikan M'sia
440 Modul Pengajaran Matematik 1 Sek,Ren Jilid 6 J.P.N.P Negeri Pahang K'terian Sumber Manusia
441 Modul Pengajaran Matematik Sek. Ren. Tahap 1 Pusat Sumber Pend. Neg. Tc Shin Prints Kuantan
442 Moneralogi Optik Paul F.Kerri DBP
443 Motivasi Dalam Pendidikan Saedah Siraj& Zainon Ishak Utusan Publications
444 Motivasi Dalam Pendidikan Saedah ,Zainun, & T.Mohani Utusan Publications Distribu
445 Motivasi Dalam Pendidikan Saedah Siraj ,Zainun ,Tunku Utusan Publications
446 Motorsikal Ian Graham
447 Multipic Reading Skills Intro Richard A. Boning
448 Multipic Reading Skills Prep Richard A. Boning
449 Mustika Diri Bunga rampai Karya Penulis Wanita 1930-90 Ahmad Kamal &Siti Aishah DBP
450 Muzik Melayu Tradisi Mohd Gouse Nasaruddin DBP
451 Namaku Ayoko Gunawan Mahmod Utusan Publications
452 Novel Approaches: Using Literature In the classroom David Horaby .Maureen Ferry Thomas Nelson
453 Obsesi Md .Rahim Awang AR. Communications
454 Ombak Samudera Arena Wati DBP
455 Ombak Samudera Arena Wati DBP
456 Ombak Samudera Arenawati DBP
457 Organisasi Kerajaan Pimpinan Rasulullah Muhd Yasin Marhar DBP
458 Organizing The Whole Language Classroom Bill Moore Pembroke Publishers
459 Our Planet Weather David Lambert Troll Books
460 Our Planet Deserts Richard Stephen Troll Books
461 Our Planet Forest David Lambert Troll Books
462 Our planet Mountains Zuza Vrbova Troll Books
463 Our Planet Volcanoes and Earthquakes Zuza Vrbova Troll Books
464 P. Mengarang Utk Guru & Pelajar Roslan Baki Greenridge Publishing
465 P.C Prinsip Dan Amalan Jabatan Perubatan M'sia Crescent Neals Sdn Bhd
466 P.Senjata Nuklear Adam Taib, Asmet Azyze DBP
467 Page Maker Fx Sutiono Gunadi DBP
468 Pameran Visual Adam Taib, Asmet Azyze DBP
469 Pancaran Wau Emas Amir Tan DBP
470 Panduan Khas P'didikan Jasmani Thn [1] Asiah Abu Samah K'terian Pel. M'sia
471 Panduan Pengguna Warni Sdn Bhd K'tian P'gan Dlm Negeri
472 Panduan Bimbingan Remaja Robiah Kulup Hamzah DBP
473 Panduan Ejaan Rumi B.Melayu Abdullah Hassan &Ainon Mohd Utusan Publications
474 Panduan Hak Cipta Dan Undang-undang P'n'bitan Utk. Penulis Ellen M.Kozak DBP
475 Panduan Ibu-bapa M'genai Dispelin Murid Sekolah KPM DBP
476 Panduan Jawapan Peperiksaan Am Kerajaan Ranjit Singh Malai Federal Publications
477 Panduan Khas Alam Dan Manusia Thn 6 Asiah Abu Samah Rina Sdn Bhd
478 Panduan Khas B. M'sia Thn 3 Asiah Abu Samah DBP
479 Panduan Khas B.M'sia Sek,Ren Thn 1 Asiah Abu Samah Dang Pres Sdn Bhd
480 Panduan Khas B.M'sia T.S Kelompok Kemahiran Unit Kurikulum Sek
481 Panduan Khas B.M'sia Thn [2] Asiah Abu Samah DBP
482 Panduan Khas Bahasa Tamil Thn 6 Asiah Abu Samah Hazaprin Sdn. Bhd
483 Panduan Khas M'matik 1 Kem Pel Mal Sykt Print System Sdn Bhd
484 Panduan Khas P'didikan Seni Thn 1 Asiah Abu Samah Dang Pres Sdn Bhd
485 Panduan Khidmat Bimbingan (2) Zulkifli Yusuf DBP
486 Panduan Latihan Bhgn Petugas Islam Hisham Altalib Nurin Ent.
487 Panduan Pemilihan M/P Elektif [Sm Ktas] Pusat P'kembangan K/kulum
488 Panduan Pengajaran K'terian P'didikan M'sia Pusat P'kembangan K/kulum
489 Panduan Pengajaran Gimnastik dan Artistik Teng Boon Thong
490 Panduan Pengajaran Olahraga Teng Boon Thong
491 Panduan P'milihan Matapelajaran Sek. Menengah PPK PPK
492 Pannduan Khas Pendidikan Jasmani T. 6 Asiah Abu Samah Maziza Sdn Bhd
493 Paper Animals Anabelle Curtis
494 Parents As Partners In Education Fouth Edition Merriall
495 P'didikan Guru-guru Cabaran,Falsafah&Strategi Dlm Bentuk Masa Enterprise
496 P'didikan Islam Dan P'garahnya Di M'sia Hj. Abdullah Ishak DBP
497 Pedagogi : Satu Pendekatan Bersepadu Ee Ah Meng Fajar Bakti
498 Pedagogi 1 Asmah Haji Ahmad
499 Pedagogi 1 Asmah Hj. Ahmad Longman Group Uk, Ltd
500 Pedagogi 2: Kamaruddin Hj. Husin Longman Group Uk, Ltd
501 Pedagogi 2: Amalan Dalam Bilik Darjah Ee Ah Meng Fajar Bakti
502 Pedagogi 3 Kamaruddin Hj. Husin Longman Group Uk, Ltd
503 Pedagogi 4 Kamaruddin Hj. Husin Longman Group Uk, Ltd
504 Pedagogi Bahasa Kamaruddin Hussain
505 Pedagogi Satu Pengenalan Ee Ah Meng Fajar Bakti Sd. Bhd.
506 Pedagogi Satu Pengenalan Ee Ah Meng Fajar bakti
507 Pedagogi Teori Dan Pratikal Sulaiman Ngah Razali DBP
508 Pelaksanaan Perhidmatan Bimbingan Kaunseling Mizan Adiliah Ahmed Ibrahim DBP
509 Pemasaran C.North Cote & Walter E.Neeira DBP
510 Pembelajaran Kemahiran Motor Rasuderant T. Aras Fajar Bakti Sdn Bhd
511 Pembelajaran Berbantukan Komputer G.s Rao. Ar. Rao& Zuraini Wati Fajar Bakti Sdn Bhd
512 Pembelajaran Impekelesi Pendidikan Md Daud Hamzah
513 Pemikiran Logikal Dan Kritikal Ainon Mohd&Abdullah Hassan Utusan Publications
514 Pemikiran Reka Cipta Ainon / Abdullah Utusan Publications
515 Pendedahan Pendidikan Jasmani Fauzee H.A.
516 Pendidikan DBP 1993
517 Pendidikan & Wawasan 2020 Dr.Tajul Ariffin &Dr Nor Aini Don Arena Izma Sdn. Bhd
518 Pendidikan dan Pendidikan Terry Jenning Fajar Bakti Sdn Bhd.
519 Pendidikan Di Malaysia Shahril, Zainun,Lee Pau,Saedah P'cetakan Cergas [M] Sdn Bhd
520 Pendidikan Di Malaysia Prof. A.L Ramalah Utusan Publications
521 Pendidikan Istimewa DBP DBP
522 Pendidikan Jasmani Di Sekolah Rendah Teng Boon Thong
523 Pendidikan Jasmani Untuk Kecergasan Mohd Ramli Nordin DBP
524 Pendidikan Kesihatan Teori Amalan Rahimah Abd Kadir DBP
525 Pendidikan Moral Ee Ah Meng
526 Pendidikan Moral K'terian P'didikan M'sia Pusat P'kembangan K/kulum
527 Pendidikan Moral K'terian P'didikan M'sia Pusat P'kembangan K/kulum
528 Pendidikan Pencegahan Dadah Dlm KBSM DBP DBP
529 Pendidikan Satu Pemikiran Semula Tajul Ariffin Nordin DBP
530 Pendidikan Seumur Hidup Angar Faure Felipe Herrira DBP
531 Penentu Agenda Peranan Media Massa Dlm P/raya Umum Syed Arabi Idid DBP
532 Penerapan Nilai-Nilai Murni Dlm Pentadbiran Ismail Ibrahim &W.Roslini IKIM
533 Pengajaran Nilai dalam Kurikulum Sutera Husain Fajar Bakti Sdn Bhd.
534 Pengajaran Pendidikan Jasmani Awal Kanak-kanak Helen Ten Hong Deng Penerbit Fajar Bakti
535 Pengajaran Alam dan Manusia KBSR Sutera Husain dll Fajar Bakti Sdn Bhd.
536 Pengajaran dan Pembelajaran Alam dan Manusia Lee Shok Mee
537 Pengajaran Dan Pembelajaran Lisan Kamaludin Hj Husin
538 Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Mok Soon Seng'
539 Pengajaran Matematik KBSR Toank Sweet dll Fajar Bakti Sdn Bhd.
540 Pengajaran Warcana Henry Guntur Tarigan DBP
541 Pengajian Kajian Tempatan Tan Woi Sim Kumpulan Budiman
542 Pengakap Kanak-kanak Malaysia Buku 1 Ab.Halim A.Rahman&Balkis Daud
543 Pengakap Kanak-kanak Malaysia Buku 2 A.Halim A.Rahman &Balkis DBP
544 Pengaturcaraan Pascal Aziz Abdul Rahman
545 Pengelolaan sukan dan Permainan Fauzee H.A.
546 Pengeluaran Tanaman Utk Sek. Men Vokasional Ali Hassan Md Ali Art Printing Works Sdn Bhd
547 Pengenalan Kaunsling Kelompok Zuraidah Abdul Rahman
548 Pengenalan Literasi Komputer GS Rao
549 Pengenalan Pencemaran Udara Zaini Anjang DBP
550 Pengisian Misi Pendidikan Omar Mohd Hasim DBP
551 Pengkatalogan Buku Atwa Singah Fajar Bakti Sdn Bhd.
552 Pengukuran dan Penilian dalam Pendidikan Yap Lee Kieong
553 Pengurus Jualan Walter E. Viera DBP
554 Pengurusan Awam Sabith ,Rasahah, Siti Alida Utusan Publications Distribu
555 Pengurusan Bilik Darjah Jilid 5 DBP DBP
556 Pengurusan B'kualiti Dlm Perhidmatan Chek Mat Utusan Publications
557 Pengurusan Islam Mustafa Hj.Daud Utusan Publications Distribu
558 Pengurusan Islam Abad Ke-21 Wan Liz Osman Wan Omar Utusan Publications Distribu
559 Pengurusan Masa Noraini Ahmad Berita Publishing
560 Pengurusan Masalah Dan Penyelesaian Sabitha Marican Utusan Publications Distribu
561 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah KPM KPM
562 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah KPM KPM
563 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah KPM KPM
564 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah KPM KPM
565 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah KPM KPM
566 Pengurusan Strategi Zainal Abidin Mohd U/Publications / Distributor
567 Pengurusan Sumber Manusia June M.L Poon DBP
568 Pengurusan Yang Baik C.North Cote Parkinson M.K Rus DBP
569 Pengurusan: Suatu Sudut Pandangan Ab.Rahim Ahmad& Shahrul Narin Enterprise
570 Penilaian Afektif Prof.Dr Abu Bakar Mardh Masa Enterprise
571 Penilaian Di Bilik Darjah Mokhtar Ismail DBP
572 Penilaian Di dalam Bilik Darjah Mokhtar Ismail DBP
573 Penjodoh Bilangan Bahasa Melayu Nor Hisham Osman DBP
574 Penjualan Secara Kreatif J.w Lang DBP
575 Penulisan / Media Mansor Ahmad Saman DBP
576 Penulisan Kritis Md.Michael Abdullah DBP
577 Penunggu Tasik Ladam Othman Putih Pustaka Maju Mestika
578 Peperiksaan Am Kerajaan Ranjit Singh Malhi Federal Publications
579 Perakam Kaset Video Panduan Servis Steve Beeching DBP
580 Perakunan Islam Impaknya Terhadap Perakunan Barat Toshikazu Hayashi DBP
581 Peranan Islam Dalam Masyarakat Majmuk IKIM
582 Perangkaan Pendidikan Di Malaysia Bhgn P'rancangan P'yelidikan K'menterian P'didikan
583 Peribahasa Kamaruzaman Kadir Fajar Bakti Sdn Bhd.
584 Periklanan Sezaman Courtland L.Boree William F.Are DBP
585 Perlumbaan Ke Angkasa Lepas Adam Taib, Asmet Azyze DBP
586 Permainan Bahasa Utk Sek Ren/ Men Kamarudin & Siti Hajar Kump.Budiman Sdn.Bhd K.L
587 Perpustakaan Keluarga BTP
588 Perpustakaan Keluarga BTP
589 Persoalan Islam Dan Isu Semasa Md. Ridhuan Tee Abdullah IKIM
590 Pertolongan Cemas Hj.Zubir Ismail& Dr.Abd Razak DBP
591 Perubahan dan Kemajuan Pendidikan di Malaysia Muhd Salleh Lebar
592 Perubatan Psikologi Islam S.M Hatta DBP
593 P'gajaran K'mahiran M'nulis Puisi Dgn Rujukan KPM Pusat Sumber Pend.
594 P'gajaran K'mahiran M'nulis Puisi Dgn Rujukan KPM Pusat Sumber Pend.
595 P'genalan Tamadun Islam Konsep Keharmonian M.Sulaiman Hj Yasin
596 P'guasaan Kemahiran M'baca[Kaedah &Teknik M'baca] Kamaruddin Husin&Siti Hajar Kumpulan Budiman
597 P'gurusan Masalah Dan Penyelesaian Sabith Marican Tinggi Press Sdn Bhd
598 P'gurusan P'satuan Satu Panduan Lengkap Omardin Ashaari Utusan Publications
599 P'gurusan Sumber P'gajaran P'belajaran 2Sumber Tekn. Poh Swee Hiang&Mokhtar Kump.Budiman Sdn.Bhd K.L

Ke mukasurat seterusnya