Make your own free website on Tripod.com
SJKC Kerdau

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)
 KAT. GURU

 LELAKI
PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 3

1

4
 GST

 -

1

1
 GSTT

 -

1

1
 JUMLAH

3

3

6

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

4
 28

 30

58

 MELAYU

 4

 2

 6

         

 CINA

 20

 27

 47

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA

4 

1

5

           ASLI

 

 

           LAIN2   -   -   -

 JUMLAH
 28  30

 58

 JUMLAH

 28

 30

 58