Make your own free website on Tripod.com
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kuala Krau

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)
 KAT. GURU

 LELAKI
PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 1

 5

 6
 GST

 1

 1

 2
 GSTT

 1

 2

 3
 JUMLAH

3

8

 11

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

 6
 59

 64

123

 MELAYU

 8

 17

 25
         

 CINA
 45  45  90

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA  4  2  6
           ASLI  2  0  2
           LAIN2   -   -   -
JUMLAH      

 JUMLAH

 59

 64

 123