Make your own free website on Tripod.com
SJKT Ladang Sungai Tekal

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)
 KAT. GURU

 LELAKI
PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 4

3

7
 GST

 -

-

-
 GSTT

 -

-

-
 JUMLAH

4

3

7

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

6
 39

 36

75

 MELAYU

 3

 -

 3

         

 CINA

 -

 -

 -

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA

36 

36

72

           ASLI

 

 

           LAIN2   -   -   -

 JUMLAH
 39  36

 95

 JUMLAH

 39

 36

 75