Make your own free website on Tripod.com
SK Batu Sawar

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)
 KAT. GURU

 LELAKI
PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 4

3

7
 GST

 -

-

-
 GSTT

 -

-

-
 JUMLAH

4

3

7

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

4
 32

 26

58

 MELAYU

 32

 26

 58

         

 CINA

 -

 -

 -

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA

 

3

           ASLI

 

           LAIN2   -   -   -

 JUMLAH
 32  26

 58

 JUMLAH

 32

 26

 58