Make your own free website on Tripod.com
Sekolah Kebangsaan Gunung Senyum

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)
 KAT. GURU

 LELAKI

PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 7

4

11
 GST

 -

-

-
 GSTT

 -

-

-
 JUMLAH

7

4

11

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

6

 70

 61

131

 MELAYU

 70

 61

 131
         

 CINA
 -  -  -

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA

 

           ASLI

 

 

           LAIN2   -   -   -

 JUMLAH
 70  61

 131

 JUMLAH

 70

 61

 131