Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
SEKOLAH KEBANGSAAN JENDERAK
28050 KUALA KRAU
PAHANG DARUL MAKMUR
(CBA 7052 : GRED B)
 
 GURU BESAR ENCIK KADRI BIN ZAINUDDIN

 DG A5
 GPK KURIKULUM ENCIK MOHD SAINY TAY BIN ABDULLAH

 DG A6
 GPK HEM  PUAN

 DG 6
 GPK KOKO  ENCIK

 DG 6
 PENYELIA PETANG    
 
Teruskan