Make your own free website on Tripod.com
Sekolah Kebangsaan Jenderak

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)

 KAT. GURU

 LELAKI

PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 3

2

5
 GST

 -

-

-
 GSTT

 -

-

-
 JUMLAH

3

2

5

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

3
 21

 25

46

 MELAYU

 21

 25

 46

         

 CINA

 -

 -

 -

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA

 

           ASLI

 

 

           LAIN2   -   -   -

 JUMLAH
 21  25

 46

 JUMLAH

 21

 25

 46