Make your own free website on Tripod.com
SK LKTP Jenderak Selatan

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)
 KAT. GURU

 LELAKI
PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 10

7

17
 GST

 -

1

1
 GSTT

 -

-

-
 JUMLAH

10

8

18

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

9
 124

 138

262

 MELAYU

 97

 110

 207

         

 CINA

 -

 -

 -

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA

 

           ASLI 27

28 

55 

           LAIN2   -   -   -

 JUMLAH
 124  138

 262

 JUMLAH

 124

 138

 262