Make your own free website on Tripod.com
SK LKTP JENDERAK UTARA

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)
 KAT. GURU

 LELAKI
PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 12

9

21
 GST

 1

1

2
 GSTT

 -

-

-
 JUMLAH

12

10

23

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

12
 203

 177

380

 MELAYU

 203

 177

 380

         

 CINA

 -

 -

 -

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA

 

           ASLI

 

 

           LAIN2   -   -   -

 JUMLAH
 203  177

 380

 JUMLAH

 203

 177

 380