Make your own free website on Tripod.com
SK KUALA KRAU

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)
 KAT. GURU

 LELAKI
PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 8

18

26
 GST

 -

-

-
 GSTT

 -

-

-
 JUMLAH

8

18

26

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

 13
 217

 196

413

 MELAYU

 213

 195

 408

         

 CINA

 1

 -

 1

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA

 3

1

 4

           ASLI  -  -  -
           LAIN2   -   -   -
     217  196  413

 JUMLAH

 217

 196

 413