Make your own free website on Tripod.com
SK Kuala Tekal

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)
 KAT. GURU

 LELAKI
PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 4

7

11
 GST

 -

-

-
 GSTT

 -

-

-
 JUMLAH

4

7

11

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

6
 97

 49

146

 MELAYU

 97

 49

 146

         

 CINA

 -

 -

 -

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA

 

           ASLI

 

 

           LAIN2   -   -   -

 JUMLAH
 97  49

 146

 JUMLAH

 97

 49

 149
BILANGAN GURU DAN MURID