Make your own free website on Tripod.com
SK Kuala Krau

 BILANGAN GURU-GURU (Sehingga 31 Januari 2001)
 KAT. GURU

 LELAKI
PEREMPUAN

 JUMLAH
 TERLATIH

 10

11

21
 GST

 -

-

-
 GSTT

 -

-

-
 JUMLAH

10

11

21

 BILANGAN KELAS

 BIL. SEMUA MURID

BIL. MURID IKUT KAUM

 L

 P

 JUM

 KAUM

 L

 P

 JUM

 PAGI

12
 185

 162

347

 MELAYU

 162

 139

 301

         

 CINA

 -

 -

 -

 PTG.

 -

 -

 -

 -
 INDIA

 1

2

 3

           ASLI

 22

 21

 43

           LAIN2   -   -   -

 JUMLAH
 185  162  347

 JUMLAH

 185

 162

 347